Introduction to Programming (ม.ปลาย)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) ซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สองหรือระดับกลางของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์สสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยคอร์สนี้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากคอร์สแรกที่จะใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) มาต่อยอดเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้น้อง ๆ เริ่มนำการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียน ไปแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งคอร์สนี้สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ 

และเมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

วันและเวลาอบรม

วันที่ 6 – 7 ก.ค.,  13 – 14 ก.ค. และ 20 ก.ค. 2567 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ก.ค. 2567  รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • มีทักษะเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หรือ มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ 
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  • หากเคยเรียนคอร์ส Computational Thinking and Programming Skill ของ THNIC Academy จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สองหรือระดับกลางของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตรแรกมาต่อยอดเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาต่าง ๆ เน้นปูพื้นทักษะการเขียนโปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมาก ก่อนที่จะไปยังหลักสูตรต่อไปที่มีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมเริ่มต้นด้วย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรมโดยเริ่มจากการทบทวนเนื้อหาและปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ซึ่งตลอดการอบรมทั้งสองวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมจาก Lab ต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เงื่อนไขต่าง ๆ จากโจทย์อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

สำหรับสัปดาห์ที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้การใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจาก Lab อย่างหลากหลาย ซึ่งจะทำให้มีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ชำนาญมากยิ่งขึ้น

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2567

การอบรมสัปดาห์สุดท้าย น้อง ๆ เรียนรู้การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่นเพื่อฝึกฝนการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตากสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนมากและช่วงท้ายของอบรม THNIC Academy ได้มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 25 คน พร้อมทั้งเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมของ THNIC Academy ในโอกาสต่อไปด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย