กิจกรรมเชื่อมวัยด้วยไอที “ด้นด้วยด้าย”

เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อชักชวนให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านไอทีของศูนย์ฯ ได้ฝึกฝนการสานจินตนาการออกมาเป็นงานศิลปะ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เตรียมพร้อมเพื่อเป็นพลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในโลกดิจิทัลในอนาคต

ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศิลปิน Folk Art  คุณซิกแนลสมพร อินทร์ประยงค์

ที่มีผลงานโลดแล่นบนเวที Folk Art ระดับโลกมากว่า 15 ปี และยังได้ร่วมงาน กับนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำมากมาย อย่าง ดอนนา คาราน (Donna Karan) เจ้าของ DKNY ที่นำเสื้อผ้าของเธอไปให้นางแบบใส่เดินแบบในงานแฟชั่นโชว์และยังให้เครดิตว่านี่คือผลงานของ “Somporn Intaraprayong” textile artists  หรือ ศิลปิน Folk Art จากประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ให้กับกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567

เช้า ศูนย์การเรียนอาโยน อู มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนศูนย์เรียนรู้ฯ Help Without Frontiers ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

บ่าย ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก