ค่ายแบ่งปั๋น เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรมีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริการด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต พร้อมทั้งก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

      ปี 2566 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ณ THNIC Academy จ.ตาก ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2566 และ 3 – 7 เมษายน 2566 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ค่ายแบ่งปั๋นในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมรวม 6 วัน โดยแบ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ 4 วัน และกิจกรรม Hackathon 2 วัน เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

เนื้อหาการอบรม

Web Programming

Web Design

Web Marketing

Web Content

หัวข้อการอบรม

26 มีนาคม 2566                                       

-  การเตรียมเนื้อหา และการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Online)
-  จริยธรรมการทำเว็บไซต์ (Online)

3 เมษายน 2566

-  การผลิตมีเดีย (Media Production)
-  Domain & Hosting

4 เมษายน 2566

-  WordPress

5 เมษายน 2566

-  Web Design
-  WordPress และการทำให้เป็น Universal Acceptance

6 เมษายน 2566

-  Web Marketing & SEO
-  Hackathon

7 เมษายน 2566

-  Hackathon

       ขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย และ ปวช. รวมทีมกันมา 3 – 5 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ปี 2566 มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และการให้บริการทางด้านไอที เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

       นอกจากจะสนุกกับการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแบบตัวต่อตัวแล้ว น้อง ๆ ยังได้ลงมือพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตัวเอง และช่วงท้ายของค่ายมีกิจกรรม Hackathon พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้งานจริง ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจาก THNIC Academy

อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่ม ช่วงพักเบรคฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย และ ปวช.
มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเรียนรู้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ทุกวัน

รางวัลกิจกรรม HACKATHON

รางวัลที่ 1

-  ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลที่ 2

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลที่ 3

-  ทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลพิเศษ

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับทีมที่ทำเว็บไซต์รองรับอีเมลภาษาไทยได้

รางวัลพิเศษ                                                                      

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับทีมที่ทำเว็บไซต์ได้ตามข้อกำหนดหลังจบค่าย 

กำหนดการ

วันนี้ - 20 มีนาคม 2566

-  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4

21 มีนาคม 2566

-  คัดเลือกผู้สมัคร

24 มีนาคม 2566

-  ประกาศผลการคัดเลือก

26 มีนาคม 2566                                    

-  ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 กิจกรรมออนไลน์ ต้อนรับผู้เข้าค่าย

3 - 7 เมษายน 2566

-  ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ณ THNIC Academy จ.ตาก

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)
ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)
โทร. 084-1562991
Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย