Computational Thinking and Programming Skill (ม.ปลาย)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย มาเข้าร่วมการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Computational Thinking and Programming Skill) ซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกในหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์ส สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยคอร์สแรกนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาด้านการคิดเชิงตรรกะ เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งจะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ต่อยอดการเรียนรู้ในคอร์สระดับกลางและระดับสูงได้ สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ 

 

เมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

 

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

วันและเวลาอบรม

วันที่  1 – 3 มิ.ย., และ 8 – 9 มิ.ย. 2567 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร


สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย