หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

• มีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
• สามารถนำเว็บไซต์ไปต่อยอด ในการเปิดร้านค้า หรือ ให้ข้อมูลต่างๆ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
• ผู้ประกอบการ ที่ต้องการมีหน้าเว็บไซต์ไว้เป็นร้านค้าของตัวเอง

เนื้อหาการอบรมสร้างหน้า
Sale Page

01 การเลือกประเภท Sale Page

02 การสร้างเนื้อหาบน Sale Page

• ข้อความ
• รูปภาพ
• วิดีโอ
• ปุ่ม Call to Action

03 Flash Sale

04 การจัดการสต็อกสินค้า และ ออเดอร์

05 ติด Tag การตลาดต่างๆเช่น Google Analytics

วิทยากร

คุณอนาวิล พงศบริพัตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คุณณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี

Web Developer

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ห้อง 403 ชั้น 4
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถไฟฟ้า (BTS) สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
เวลา 8.30 – 16.30 น.